ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
sima_logo "IPA Cross-border Programme “Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia 2007 – 2013”.
sima_logo European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations.
sima_logo EU Regional Policy.
sima_logo Delegation of the European Union in the former Yugoslav Republic of Macedonia.
sima_logo EuropeAid Cooperation Office.
sima_logo European Directorate of Health and Food Safety.
sima_logo Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes.
sima_logo Ministry of Health.
sima_logo Ministry of Health (the former Yugoslav Republic of Macedonia).
sima_logo Regional Unit of Kilkis.
sima_logo 4th  Health Region of Macedonia - Thrace.
sima_logo Municipality of Gevgelija.
 
"Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο ότι αντικατροπτίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Αναθέτουσας Αρχής." line “The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”