"Животот на човекот и јавното здравство се надвор и над сите граници. Ние соработуваме за да обезбедиме подобри услуги за здравствена заштита споделување на знаење, интегрирање на претходни искуства и унапредување на работата на прекуграничните медицински единици, во нашата клучна цел да се спаси човечки живот" line
Општата болница во Кукуш
1, Nosokomeiou ул., P.C. 61.100, Кукуш
 
Општата болница во Гевгелија

Слободан Митров Данко бб, Гевгелија


Welcome to the website of IpA Shield
"Заеднички чекори за заштита и подобрување на јавното здравство во прекуграничниот регион"

 
“The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”