Η ανθρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε σύνορα. Συνεργαζόμαστε για να παρέχουμε καλύτερες υπήρεσιες υγείας, ανταλλάσσοντας γνώσεις, ενσωματώνοντας προηγούμενες εμπειρίες και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία των διασυνοριακών μονάδων υγείας, με μόνο σκοπό να σώζουμε ανθρώπινες ζωές.

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις μεθοριακές περιοχές και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία. Ο Γενικός Στόχος του προγράμματος είναι «η ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 €.

line
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
 
Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής
Slobodan Mitrov Danko NN, Gevgelija

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του IpA Shield
"Κοινές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή"

 
"Η ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής." line “This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are the sole responsibility of General Hospital of Kilkis and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”