ΕΤΑΙΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
phone : +30 23413 51400
www : www.ghkilkis.gr
email : info@ghkilkis.gr
 
line
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΥΓΕΛΗΣ
Slobodan Mitrov Danko NN, Gevgelija
phone : +389 71238100
email : opstabolnicagevgelija@yahoo.com
   
 
"Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο ότι αντικατροπτίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Αναθέτουσας Αρχής." line “The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”